1:23 AM - วันศุกร์ 18 เมษายน 2014

มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2556

หมวด: ทุนการศึกษา | เขียนโดย:

SCG FOUNDATIONมูลนิธิเอสซีจี ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติSCG Sharing the Dream สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม3.) และเรียนต่ออาชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรม ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่าจนสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. – ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2556

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ทุน ได้แก่

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับทุนดังนี้
  - ทุนการศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษาละ 20,000 บาท เมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี จะพิจารณาให้ทุนตามผลการเรียน ดังนี้
  - เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปจะได้รับทุน 20,000 บาท
  - เกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 จะได้รับทุน 15,000 บาท
  - เกรดเฉลี่ย 2.50 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆไป
 • ในกรณีศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับทุนต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ปวช.1 – ปวช.3 ดังนี้
  - เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปจะได้รับทุน 25,000 บาท
  - เกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 จะได้รับทุน 20,000 บาท
  - เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 มูลนิธิฯ จะยกเลิกการให้ทุน โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

 1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1 – ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7 จะต้องส่งคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อประกอบการพิจารณา
 2. สามารถเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2556
 3. มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

 1. พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1 – ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7 และคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ของผู้สมัคร
 2. สามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2556 ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมีเอกสารยืนยันการเป็นนักศึกษาจากสถาบันฯ อาทิ ใบมอบตัว, ใบรับรองการเป็นนักศึกษา, บัตรนักศึกษา ฯลฯ
 3. มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีความประพฤติไม่เหมาะสม

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาเอกสารยืนยันการเป็นนักศึกษา (อาทิ ใบมอบตัว, ใบรับรองการเป็นนักศึกษา, บัตรนักศึกษา ฯลฯ) ในระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
 3. สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ใบ รบ.) 1 ชุด
 4. สำเนาผลคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
 5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

กำหนดการ

 • สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

การติดต่อ
คุณสาวลัยรัตน์ ประภากมล หรือคุณเขมณัฏฐ์ พัฒนเมธาวัฒน์ มูลนิธิเอสซีจี อาคาร 30C เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 โทร.02-5863446 หรือ 02-5862110 เว็บไซต์: www.scgfoundation.org

ผลการค้นหา :

ทุน scg 2556 (26),ทุนscg 2556 (19),scg foundation logo (1),scg สมัครเรียนฟรี (1),ทุนเรียนดีบ scg (1),ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเด็กช่างสร้างชาติ ปี2556 (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: