2:03 PM - วันจันทร์ 21 เมษายน 2014

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้ทุนเรียนดีแต่ยากจน ระดับม.ต้น ปี 2556

หมวด: ทุนการศึกษา | เขียนโดย:

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประสงค์จะให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 แก่นักเรียนที่เรียนดี และมีพฤติกรรมดี แต่มีฐานะยากจน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นเรียนที่ 3 – 4 ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 80 ทุน (มูลค่าทุนละ 5,000 บาท) ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง ผู้รับทุนสามารถติดต่อขอรับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ

คุณสมบัติผู้รับทุน
ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ได้แก่

  • นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี
  • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นที่ 3 – 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ทุกสังกัด

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียด และแบบขอรับทุนได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัด / กรุงเทพมหานคร หรือสถานศึกษาที่สังกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

การส่งแบบขอรับทุนการศึกษา

  1. ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษายื่นหนังสือขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่กำหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้ขอรับทุนได้ศึกษาอยู่ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
  2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งหนังสือพร้อมรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ส่งให้สำนักงาน สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
  3. ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เสนอคณะกรรมการสกสค. จังหวัด พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จังหวัดละจำนวน 1 ทุน ยกเว้น จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี จังหวัดละจำนวน 2 ทุน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
  4. ให้ผู้ำอำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ส่งชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับทุนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556
แหล่งที่มา: www.otepbangkok.com

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: