11:08 PM - วันศุกร์ 21 พฤศจิกายน 2014

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้ทุนเรียนดีแต่ยากจน ระดับม.ต้น ปี 2556

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประสงค์จะให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 แก่นักเรียนที่เรียนดี และมีพฤติกรรมดี แต่มีฐานะยากจน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นเรียนที่ 3 – 4 ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 80 ทุน (มูลค่าทุนละ 5,000 บาท) ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง ผู้รับทุนสามารถติดต่อขอรับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ

คุณสมบัติผู้รับทุน
ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ได้แก่

  • นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี
  • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นที่ 3 – 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ทุกสังกัด

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียด และแบบขอรับทุนได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัด / กรุงเทพมหานคร หรือสถานศึกษาที่สังกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

การส่งแบบขอรับทุนการศึกษา

  1. ให้ผู้ขอรับทุนการศึกษายื่นหนังสือขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่กำหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้ขอรับทุนได้ศึกษาอยู่ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
  2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งหนังสือพร้อมรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ส่งให้สำนักงาน สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
  3. ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เสนอคณะกรรมการสกสค. จังหวัด พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรจะได้รับทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จังหวัดละจำนวน 1 ทุน ยกเว้น จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี จังหวัดละจำนวน 2 ทุน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
  4. ให้ผู้ำอำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด / กรุงเทพมหานคร ส่งชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับทุนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556
แหล่งที่มา: www.otepbangkok.com

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

หางานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ