มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสมัครโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 | BKKPARTTIME.COM เว็บไซต์หางาน สมัครงาน หางาน part time หางานราชการ
9:00 AM - วันจันทร์ 15 กันยายน 2014

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสมัครโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

หมวด: ทุนการศึกษา | เขียนโดย:

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมมอบทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2556

          เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ (หลักสูตร 4 และ 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษารวมมูลค่าทุนสูงสุด 40,000 บาท* (ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ซึ่งการเปิดรับสมัครระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

คณะ-สาขาวิชา และจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะนิติศาสตร์ รวม 50 คน
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 50 คน

คณะบริหารธุรกิจ รวม 350 คน
- สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาการตลาด จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 50 คน

คณะบัญชี รวม 50 คน
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 50 คน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 200 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาคิมพิวเตอร์ จำนวน 50 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 50 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 200 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวม 100 คน
หลักสูตรสาถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 50 คน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการออกแบบภายใน จำนวน 50 คน

คณะดิจิทัลมีเดีย รวม 250 คน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ จำนวน 50 คน

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รวม 200 คน
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน จำนวน 50 คน

คณะนิเทศศาสตร์ รวม 200 คน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการโฆษณา จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด** จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 50 คน
- สาขาวิชาการออกแบบการสื่อสารออนไลน์** จำนวน 50 คน

วิทยาลัยนานาชาติ (Sripatum International College)
Bachelor of Arts – Internation Business Communication จำนวน 50 คน
Bachelor of Arts – English and Chinese for Business Communication จำนวน 50 คน
Bachelor of Business Administration – International Hospitality Management จำนวน 50 คน

แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เว็บไซต์: www.spu.ac.th

ผลการค้นหา :

สมัครเรียนม ศรีปทุม (18),โควต้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: