7:13 AM - วันศุกร์ 18 เมษายน 2014

รับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี 2557

หมวด: ทุนการศึกษา | เขียนโดย:

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนในเข้าเรียนใน “โครงการช้างเผือก” ประจำปี 2557 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชาย ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในส่วนภูมิภาคและปริมณฑล มีผลการศึกษาดี และสนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเอง สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม –  1 พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนนายเรืออากาศ

การรับสมัคร
การรับสมัครเข้าโครงการจะมี 2 ประเภท คือ

 • ประเภทช้างเผือก สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้สมัครที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกฯ และได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.25 ของปีการศึกษา 2555 หรือมีคะแนนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25 ของปีการศึกษา 2556 และสถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  2. อายุ 14 – 17 ปีบริบูรณ์ คือ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2540 – 2543
  3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • ประเภทสมทบ ต้องชำระค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเงิน 250 บาท (จะไม่มีคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ) โดยผู้สมัครที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนสมทบ และได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  1. เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.25 ของปีการศึกษา 2555 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
  2. นักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.1 – ม.3) ไม่ต่ำกว่า 2.25 และไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
  3. คุณสมบัติเหมือนนักเรียนประเภทช้างเผือกในข้อ 1 – 3

เอกสารการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยกรอกข้อความตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และลงชื่อผู้สมัคร
 3. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาทะเบียบบ้านของู้สมัคร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ: หากผู้สมัครไม่มีหลักฐานการศึกษาที่ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสมมาแสดง เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการรับสมัครให้

กำหนดการ

 1. สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
 2. สอบคัดเลือก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
 3. ประกาศผลสอบวันที่ 16 ธันวาคม 2556

Download
สถานที่รับสมัคร

 • โรงเรียนนายเรืออากาศ กรุงเทพฯ โทร.02-5343624, 02-5344487 และ 02-5344489
 • กองบิน 1 จ.นครราชสีมา โทร.(044) 358110 – 4 ต่อ 41321, 41332, 41341
 • กองบิน 2 จ.ลพบุรี โทร.(036) 486380 – 3 ต่อ 50215, 50530, 50612
 • กองบิน 4 จ.นครสวรรค์ โทร.(056) 261091 – 2, 261071 – 2 ต่อ 53550, 53552
 • กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.(032) 611017, 611031 ต่อ 60215, 60202
 • กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี โทร.(077) 268200 – 3 ต่อ 65247 – 8, 65520
 • กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี โทร.(045) 243090 ต่อ 43230 – 2
 • กองบิน 23 จ.อุดรธานี โทร.(042) 221111 ต่อ 45211, 45220, 45223, 45236
 • กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ โทร.(053) 202615, 281012 – 5 ต่อ 57211
 • กองบิน 46 จ.พิษณุโลก โทร. (055) 301371, 301376, 301200 ต่อ 55233, 55017
 • กองบิน 56 จ.สงขลา โทร.(074) 251040 – 1 ต่อ 63019, 63233
 • รร.การบิน จ.นครปฐม โทร.(034) 996484 – 5 ต่อ 37407 – 9
 • ฝูงบิน 206 วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทร.(037) 216497,  025346000 ต่อ 42900, 42901, 42904, 42907
 • สถานีรายงานบ้านเพ อ.บ้านเพ จ.ระยอง โทร.025346000 ต่อ 42808, 42813

ผลการค้นหา :

โครงการช้างเผือกโรงเรียนการบิน (2),หางานทำที่บ้านอยู่ลพบุรี2557 (2),ทุนช้างเผือก 2557 (2),กองบิน 21 รับสมัคร (1),สอบชิงทุน ช้างเผือก (1),สอบชิงทุนโรงเรียนนายร้อยปี2557 (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: