โควตารับตรง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวม 608 คน | BKKPARTTIME.COM เว็บไซต์หางาน สมัครงาน หางาน part time หางานราชการ
3:06 AM - วันจันทร์ 22 กันยายน 2014

โควตารับตรง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวม 608 คน

หมวด: ทุนการศึกษา | เขียนโดย:

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีนโยบายรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีคณะที่รับเข้าศึกษา 6 คณะ รวมจำนวนรับทั้งสิน 608 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง จนกระทั้งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในสาขาวิชานั้นๆ
 3. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 4. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ คณะ/สาขาวิชา กำหนด
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
 6. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น

จำนวนการรับเข้าในแต่ละคณะ/สาขาวิชา รวมจำนวนรับทั้งสิน 608 คน

 • คณะเกษตร กำแพงแสน รวม 135 คน
  - เกษตรศาสตร์ จำนวน 100 คน
  - เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร จำนวน 10 คน
  - สัตวศาสตร์ จำนวน 15 คน
  - เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร จำนวน 10 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รวม 20 คน
  - สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวน 20 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รวม 174 คน
  - วิศวกรรมเกษตร จำนวน 20 คน
  - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 คน
  - วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 30 คน
  - วิศวกรรมโยธา จำนวน 10 คน
  - วิศวกรรมโยธา ชลประทาน จำนวน 25 คน
  - วิศวกรรมการอาหาร จำนวน 35 คน
  - วิศวกรรมอุตสาหกรรม โลจิตสติกส์ จำนวน 34 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวม 136 คน
  - ภาษาอังกฤษ จำนวน 11 คน
  - ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) จำนวน 17 คน
  - บริหารธุรกิจ (การจัดการ) จำนวน 20 คน
  - บริหารธุรกิจ (การจัดการ-ภาคพิเศษ) จำนวน 15 คน
  - บริหารธุรกิจ (การตลาด) จำนวน 20 คน
  - คณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 10 คน
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) จำนวน 5 คน
  - วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 15 คน
  - เคมี (Clearinghouse) จำนวน 10 คน
  - ฟิสิกส์ จำนวน 12 คน
  - จุลชีววิทยา (Clearinghouse) จำนวน 5 คน
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน
  - บริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ) สอบน. จำนวน 20 คน
  - บริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ภาคปกติ) สอบน. จำนวน 20 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ รวม 37 คน
  - เกษตรและสิ่งแวล้อมศึกษา(4ปี) จำนวน 10 คน
  - การจัดการเรียนรู้ (5ปี) คณิตศาสตร์ศึกษา จำนวน 5 คน
  - พละศึกษาและสุขศึกษา จำนวน 7 คน
  - ภาษาอังกฤษศึกษา จำนวน 7 คน
  - วิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 10 คน
 • คณะประมง รวม 60 คน
  - สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 60 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม Download

กำหนดการสมัคร

แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์: www.ku.ac.th

ผลการค้นหา :

รับตรงม เกษตร กําแพงแสน 57 (17),ม เกษตร กําแพงแสน 56 (13),เกษตร กําแพงแสน 56 (12),เกษตร กําแพงแสน56 (10),เกษตร กําแพงแสน (10),มเกษตรศาสตร์กำแพงแสน (2)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: