1:45 AM - วันศุกร์ 25 เมษายน 2014

JSPS ให้ทุนวิจัย RONPAKU (Dissertation Ph. D.) Program 2014

หมวด: ทุนการศึกษา | เขียนโดย:

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) จัดโครงการทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ให้นักวิจัยของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ JSPS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยซึ่งมีผลงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพและทาสะสมกันมาเป็นจานวนเพียงพอ ให้มีโอกาสได้รับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยการเสนอวิทยานิพนธ์ที่จัดทาขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเอง โดยมิต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาเอกตามปกติ

Japan Society

จำนวนทุน
JSPS มีทุน RONPAKU (Dissertation Ph. D.) Program ให้นักวิจัยจากประเทศต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือฯ ประมาณ 30 ทุน

หลักเกณฑ์ในกำรรับทุนสำหรับนักวิจัยไทย

 • ผู้ได้รับทุนจะต้องทำการวิจัยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย ภายใต้คำแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น
 • ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจาก JSPS เฉพาะช่วงระยะเวลาที่เดินทางไปทำการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
 • ระยะเวลาในการรับทุนไม่เกิน 3 ปี คือตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย
 2. ต้องเป็นนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยการเสนอวิทยานิพนธ์ที่จัดทำขึ้นจากผลงานวิจัยของตนเอง
 3. ต้องเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพเพียงพอที่จะนำไปจัดทำวิทยานิพนธ์เป็นผลสำเร็จ
 4. ต้องเป็นผู้ที่มีตำแหน่งเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทยเต็มเวลา หรือเป็นผู้ที่คาดว่าจะได้รับการบรรจุเป็นนักวิจัยในสถาบันดังกล่าว ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557
 5. ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายญี่ปุ่นต้องสอนระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ที่นักวิจัยผู้นั้นจะขอรับปริญญา ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้การรับรองได้ที่ ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนต้องติดต่อทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฝ่ายญี่ปุ่น ก่อนยื่นใบสมัคร)
 6. ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี หรือน้อยกว่า (ณ วันที่ 1 เมษายน 2557)
 7. ต้องไม่เป็นผู้สังกัดหน่วยงานทางการทหาร หรือทำการวิจัยเกี่ยวข้องกับการทหาร

วิธีการสมัครขอรับทุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดวิธีการสมัครขอรับทุน ดังนี้

 • สาขาวิชาการที่รับสมัคร
 • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สาขาเภสัชศาสตร์
 • สาขาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ Polymer Science
 • สาขาวิทยาศาสตร์การประมง
 • สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • สาขาทันตแพทยศาสตร์
 • สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์ (Microbial Resources)
 • สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลชายฝั่ง (Coastal Marine Science) (- ชื่อเดิมสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง (Coastal Oceanography))

กำหนดเวลารับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่
ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-2285 ( สายตรง ) และ 0-2561-2445 ต่อ 533
โทรสาร : 0-2561-3049
เว็บไซต์ : www.nrct.go.th

ผลการค้นหา :

ทุน ป เอก ญี่ปุ่น งานวิจัย (52),ขอคำแนะนำเรื่องทุน jsps 2014 (2)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: