โครงการพัฒนาศักยภาพประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show 13

0
1038

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการประกวดการแสดง Science Show ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

กติกาการแข่งขัน

  1. สร้างทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน คละเพศและระดับชั้นเรียน
  2. บันทึกการแสดงวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 15 นาที โดยบันททึกเป็นไฟล์นามสกุล .AVI, .MPG และ .MP4 (เลือกอย่างใดอย่าหนึ่ง)
  3. ใช้ไมรโครโฟนในการแสดงทุกคน
  4. มี Sound ดนตรีประกอบตามความเหมาะสม
  5. จัดฉากเวทีของการบันทึกเทปการแสดงตามความเหมาะสมและประหยัด
  6. การแต่งกายเป็นไปโดยประหยัดและเหมาะสม
  7. ทางโรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนผู้แสดงจากรอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศได้ไม่เกิน ทีมละ1 คน

กำหนดการ

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
  • ประกาศผลคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
  • แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 15 สิงหาคม 2556

การติดต่อ
Science Show ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 โทร.0-7539-6363, 08-1978-1016 เว็บไซต์ www.nakhonsci.com