งานคีย์ข้อมูล คีย์ข้อมูลลงเว็บไซต์ทำที่บ้าน ไม่ฟิกเวลา (Part time)

งานคีย์ข้อมูล คีย์ข้อมูลทำที่บ้าน (Part-Time) คีย์งาน คีย์ข้อมูลตามที่จัดให้ ทำช่วงวันหยุด โดยใช้โปรแกรม Word, Excel ในการทำงานที่บ้าน ทำวันเสาร์ อาทิตย์ ยินดีรับนักศึกษาที่ต้องการหารายได้เสริม สมัครทราบผลเริ่มงานทันที

งานคีย์ข้อมูล Part-Time

รายละเอียดงาน

  • งานคีย์ข้อมูล Part-Time
  • คีย์ข้อมูลลงเว็บไซต์ตามที่กำหนด
  • เป็นการคีย์ข้อมูลสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์
  • รับงานไปทำที่บ้าน ทำช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ว่างงาน
  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ( Word, Excel )
  3. สามารถทำงานที่บ้านผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้
  4. ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับคนที่สามารถสะดวกเดินทางมาออฟฟิตได้

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร

  1. บัตรประชาชน (ถ่ายสำเนา)
  2. สมุดบัญชีธนาคาร (ถ่ายสำเนา)

การสมัครงาน
สมัครงานด้วยตนเอง เวลาทำการ ( 10.00 – 15.00น. )