• วันจันทร์ , 27 เมษายน 2015
HOTNEW

บมจ.ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออเธอไรสเทลเลอร์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (Krung Thai Bank Limited) เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมกรุงไทย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออเธอไรสเทลเลอร์ และตำแหน่งอื่นๆ ผู้สนใจสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2556

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (Krung Thai Bank Limited)

เจ้าหน้าที่ออเธอไรสเทลเลอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินของธนาคารทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานของสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตร รวมทั้งให้บริการปรึกษา แนะนำ และเยี่ยมเยียนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 1. ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
 3. มีความซื่อสัตย์สุจริต บุคคลดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 6. ธนาคารจะรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนี้
 • กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1 ปฏิบัติงานในสาขาพื้นที่ สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตหนองแขม สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตราชวงศ์ สำนักงานเขตสวนมะลิ สำนักงานเขตสามยอด สำนักงานเขตสุรวงศ์ สำนักงานเขตอ้อมน้อย
 • กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 ปฏิบัติงานในสาขาพื้นที่ สำนักงานเขตแจ้งวัฒนะ สำนักงานเขตนนทบุรี 1 สำนักงานเขตนนทบุรี 2 สำนักงานเขตปทุมธานี สำนักงานเขตธัญบุรี สำนักงานเขตวงศ์สว่าง สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตลาดปลาเค้า สำนักงานเขตจตุจักร
 • กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 3 ปฏิบัติงานในสาขาพื้นที่ สำนักงานเขตเอกมัย สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตสมุทรปราการ สำนักงานเขตบางพลี สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตรามอินทรา สำนักงานเขตพัฒนาการ สำนักงานเขตคันนายาว
 • กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง ปฏิบัติงานในสาขาพื้นที่ สำนักงานเขตกาญจนบุรี สำนักงานเขตนครปฐม สำนักงานเขตพุทธมณฑล สำนักงานเขตราชบุรี สำนักงานเขตเพชรบุรี สำนักงานเขตลพบุรี สำนักงานเขตสระบุรี สำนักงานเขตสุพรรณบุรี สำนักงานเขตอยุธยา
 • กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก ปฏิบัติงานในสาขาพื้นที่ สำนักงานเขตจันทบุรี สำนักงานเขตฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตชลบุรี สำนักงานเขตพัทยา สำนักงานเขตปราจีนบุรี สำนักงานเขตระยอง สำนักงานเขตศรีราชา

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้ ซึ่งสามารถเลือกจังหวัดที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานได้ 3 จังหวัด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เบิกค่าที่พักอาศัยจากธนาคาร

วิธีการคัดเลือก

 1. ทดสอบข้อเขียน
 2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 ทาง www.ktb.co.th

หมายเหตุ :

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
 2. ธนาคารไม่มีการเรียนร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

การติดต่อสอบถาม
งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-2087716-7 เว็บไซต์ : www.ktb.co.th

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมกรุงไทยเพื่อเติบโตไปด้วยกัน อย่างมั่นคง

ผลการค้นหา :

งานธนาคารกรุงไทย (88),สมัครงานกรุงไทย (49),หางานธนาคารกรุงไทย (49),ธนาคารกรุงไทย สมัครงาน (40),งานธนาคาร นครศรีธรรมราช (20),ธนาคารกรุงไทย (16)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง