กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจเป็น วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

0
1619

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 26 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนเ
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันของ ก.พ.

การรับสมัคร

  • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 26 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรมการขนส่งทางบก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ วันที่ 16 ธันวาคม 2557

กรมการขนส่งทางบก

การติดต่อ
กรมการขนส่งทางบก เลขที่ 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.02-2718888 เว็บไซต์: www.dlt.go.th