• วันจันทร์ , 20 เมษายน 2015
HOTNEW

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบเพื่อเข้ารับราชการ รวม 3 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวม 3 อัตรา ผู้สมัครงานสามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 สิงหาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุ แต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

  • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรวมไม่เกิน 15,000 บาท
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญขีปฏิบัติงาน (ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,300 – 10,230 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราวจำนวน 1,500 บาท
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,300 – 10,230 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราวจำนวน 1,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ: รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญขีปฏิบัติงาน (ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้): รับวุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้): รับ วุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูงของ ก.พ.

การรับสมัคร

  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 สิงหาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2555

ติดต่อสอบถาม
กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ: โทรศัพท์ 1584
เว็บไซต์: www.dlt.go.th

ผลการค้นหา :

สมัครงานกรมการขนส่งทางบก (45),ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรมการขนส่งทางบก (29),สมัครสอบกรมขนส่งทางบก2555 (27),กรมการขนส่งทางบกรับสมัครงาน (23),สมัครสอบกรมการขนส่งทางบก (19),สมัครสอบกรมการขนส่งทางบก 2555 (19)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง