• วันอังคาร , 28 เมษายน 2015
HOTNEW

กรมการค้าภายใน เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา

กรมการค้าภายใน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ นิติกร นักวิชาการพัสดุ รวม 4 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 กรมการค้าภายใน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2555

Department

ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะ

  • ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,020 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 980 บาท
    – รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชานิติศาสตร์
  • ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,020 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 980 บาท
    – รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,020 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 980 บาท
    – รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 กรมการค้าภายใน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2555

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
กรมการค้าภายในจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซด์ http://www.dit.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา: กรมการค้าภายใน
เว็บไซต์ติดต่อ: www.dit.go.th

ผลการค้นหา :

กรมการค้าภายใน (82),สมัครงานกรมการค้าภายใน (39),กรมการค้าภายใน สมัครงาน (31),กองการเจ้าหน้าที่ กรมการค้าภายใน (16),งานกรมการค้าภายใน (12)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง