3:03 AM - วันพฤหัส 24 เมษายน 2014

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุน เข้าเป็นสิบเอก 100 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

กรมการทหารช่าง ประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 100 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ สโมสรนายทหารประทวน ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 เมษายน 2556

กรมการทหารช่าง

คุณวุฒิในการสมัคร

 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกล, ช่างกลโรงงาน สาขาเครื่องกล จำนวน 12 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง จำนวน 33 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างเชื่อม, ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโลหะ จำนวน 10 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 25 อัตรา
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์, ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์, เครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาวิชา เครื่องกล หรือสาขางานยานยนต์ จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลพลเรือนชายหรือ ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี
 • ผู้สมัคร, บิดา และมารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยกำเนิด
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งออกตามความในกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และรอบอก 76/79 เซนติเมตร ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร ขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร)
 • ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือประพฤติตัวเป็นภัยต่อสังคม และไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน ยกเว้นความผิดฐานประมาณ หรือลหุโทษ
 • นายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี ไม่รับสมัคร
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดีงาม
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง และไม่เป้นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 • ผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง กรมการทหารช่างจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ในภายหลัง ดังนั้น กรมการทหารช่าง จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
 • กรมการทหารช่าง จะดำเนินการสอบคัดเลือกตามจำนวนตามจำนวนที่กำหนดในทุกขั้นตอน โดยไม่ได้แบ่งโควตาให้กับหน่วยงานหรือบุคคลใด หากมีกำลังพลของกรมการทหารช่าง หรือบุคคลภายนอกไปติดต่อเรียกร้องเงินหรือผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อแลกกับการบรรจุเข้ารับราชการดังกล่าวกรมการทหารช่างจะดำเนินการทางวินัยและลงโทษสถานหนัก ถึงขั้นปลดออกจากราชการและดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับบุคลภายนอกต่อไป
 • ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการ เมื่อได้รับบรรจุเข้ารับราชการแล้วสามารถที่จะไปปฏิบัติราชการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร

 • อ่านเพิ่มได้ที่เอกสารแนบท้าย

กำหนดการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สโมสรนายทหารประทวน ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 เมษายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 27 เมษายน 2556
 • สอบภาควิชาการ (ภาคทฤษฎี) วันที่ 30 เมษายน 2556
 • ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
 • ตรวจร่างกาย วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 16 พฤษภาคม 2556

การติดต่อ
สโมสรนายทหารประทวน (กรมการทหารช่าง) ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-337014 และ 032-337388 ต่อ 53125

เอกสารแนบท้าย : คลิก

แหล่งที่มา: www.engrdept.com

ผลการค้นหา :

สอบนายสิบกองหนุน 57 (12),www engrdept com (12),สอบกองหนุน 57 (9),ค่ายภาณุรังษี รับสมัคร 2557 (8),สอบกองหนุน57 (7),กรมการทหารช่าง (5)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: