กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นปลัดอำเภอ

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเป็นปลัดอำเภอ ผู้สอบสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ รายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบวิธีการสอบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

คลิกเพื่ออ่าน  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.๒๕๕๕

 

แหล่งที่มา: job.dopa.go.th
Contact