• วันพุธ , 2 กันยายน 2015
Part Time

HOTNEW

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นปลัดอำเภอ

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเป็นปลัดอำเภอ ผู้สอบสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ รายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบวิธีการสอบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

คลิกเพื่ออ่าน  ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.๒๕๕๕

 

แหล่งที่มา: job.dopa.go.th

ผลการค้นหา :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลัดอำเภอ (433),ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลัด (229),รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลัดอำเภอ (168),ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปลัดอำเภอ (125),รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลัด (120),ประกาศรายชื่อสอบปลัด (84)
Comments