11:19 AM - วันเสาร์ 19 เมษายน 2014

กรมการศาสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการทั่วไป รวม 4 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกร นักวิชาการศาสนา และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวม 4 อัตรา ผู้สนใจสมัครงานด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารบุคคลสำนักงานเลขานุการกรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 พฤศจิกายน 2555

กรมการศาสนา

ตำแหน่ง: นิติกร
จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: - ตรวจร่างนิติกรรมสัญญา อาทิ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
- ตอบข้อหารือ ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฏหมาย
- ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนและประสานกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีและการต่อสู้คดีในชั้นศาล รวมทั้งประสานคดีกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและพนักงานประจำศาลต่างๆ
- ให้ความเห็นต่อที่ประชุมและเป็นคณะกรรมการต่างๆ ตามที่กรมแต่งตั้ง
- ร่าง แก้ไข เพิ่มเติมกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายการส่งเสริมกิจการฮัจย์
- จัดทำสัญญาให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืมเงินและเร่งรัดติดตามการใช้เงินคืนกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
- การดำเนินการทางคดีทั้งคดีอาญา แพงและการปกครอง รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมศัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมกิจการฮัจย์
- ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฏหมาย ตอบข้อหารือทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมกิจการฮัจย์
- การตีความและวินิจฉัยปัญหากฏหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขานิตศาสตร์
การสมัคร: สมัครงานด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารบุคคลสำนักงานเลขานุการกรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 15 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ระยะเวลา: วันที่ 7 – 20 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ
ไม่ระบุ


ตำแหน่ง: นักวิชาการศาสนา
จำนวนที่เปิดรับ: 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: ตำแน่งที่ 1 (ฝ่ายประสานงานกิจการศาสนาอิสลามกองศาสนูปถัมภ์)
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจการฮัจย์
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียน/ต่อทะเบียนผู้ประกอบกิจการฮัจย์
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจเอกสารเดินทางของผู้แสวงบุญและการยื่นวีซ่า
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอุดหนุนกิจกรรมศาสนาอิสลามและอุดหนุนศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา/อบรม ที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์และกิจการศาสนาอิสลาม
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์และกิจการศาสนาอิสลามผ่านสื่อต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแน่งที่ 2 (สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)
- รวบรวมศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดทำโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของทุกกลุ่มเป้าหมาย
- จัดทำองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- สนับสนุนงาน/กิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
การสมัคร: สมัครงานด้วย ตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารบุคคลสำนักงานเลขานุการกรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 15 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ระยะเวลา: วันที่ 7 – 20 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ
ไม่ระบุ


ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: - รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ส้งเคราะห์ องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนา และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
- สนันสนุนด้านวิชาการเกี่ยวกับงานนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม
- สนับสนุนด้านวิชาการ งานวิจัย เพื่อช่วยพัฒนารูปแบบและแนวทางการเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม
- สนับสนุนงานด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
การสมัคร: สมัครงานด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารบุคคลสำนักงานเลขานุการกรม กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 15 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำรุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
ระยะเวลา: วันที่ 7 – 20 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ
ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา: กรมการศาสนา
เว็บไซต์ติดต่อ: www.dra.go.th

ผลการค้นหา :

รายชื่อผู้ประกอบพิธีฮัจย์ปี2556 (29),รายชื่อผู้ไปทําฮัจย์ ปี 2556 (24),รายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2556 (21),รายชือผู้มีสิทธิไปประกอบพิธีฮัจย์ปี2557 (8),รายชื่อผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2557 (8),รายชื่อฮัจย์ ปี2557 (8)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: