• วันอาทิตย์ , 2 สิงหาคม 2015
JOB Part Time

กรมการแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 117 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 117 ตำแหน่ง สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อ:สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย์

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • นายแพทย์ปฏิบัติการ รวม 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รวม 101 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 43 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 34 อัตรา
  – สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 16 ตำแหน่ง
  – สถาบันโรคผิวหนัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • เภสัชกรปฏิบัติการ รวม 1 ตำแหน่ง
  – สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ รวม 5 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ รวม 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ รวม 3 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมายปฏิบัติการ รวม 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ รวม 2 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลราชวถี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รวม 1 ตำแหน่ง
  – สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รวม 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายลเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายลเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร

 • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง http://jobdms.moph.go.th
 • กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 16 มกราคม 2558

กรมการแพทย์

การติดต่อ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5906000 เว็บไซต์: www.dms.moph.go.th

ผลการค้นหา :

ตราโรงพยาบาล (10),กายภาพบำบัด สมัคร (4),เปิดสอบบรรจุกายภาพบำบัด (2),รพ เลิศสินรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (2),กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2558 (1),สมัครงานเลิดสิน กายภาพ (1)

HOTNEW

Comments