• วันศุกร์ , 19 ธันวาคม 2014
HOTNEW

กรมการแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 153 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน รวม 153 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของกรมการแพทย์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2557

กรมการแพทย์

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • เภสัชกรปฏิบัติการ รวม 79 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 14 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 10 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 6 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 6 ตำแหน่ง
  – สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 5 ตำแหน่ง
  – สถานบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 11 ตำแหน่ง
  – สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 8 ตำแหน่ง
  – สถาบันโรคผิวหนัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ รวม 33 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จำนวน 15 ตำแหน่ง
  – สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – สถานบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 7 ตำแหน่ง
  – สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา
  – โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – สถานบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รวม 23 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 15 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จำนวน 3 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญณสังวรเพื่อผู้สู้อายุ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน รวม 8 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญญาบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง
  – โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิปริญญาตรี จะได้รับอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 19,250 บาท
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม จะได้รับอัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
 • วุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จะได้รับอัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 – 11,930 บาท
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะได้รับอัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 – 10,340 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายลเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายลเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร

 • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัครสอบ คลิก

การติดต่อ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5906000 เว็บไซต์: www.dms.moph.go.th

ผลการค้นหา :

ตราโรงพยาบาล (10),รับสมัครเภสัชกร ลำปาง (1),สถาบันทรวงอก สมัครงาน (1),สมัครงานโรงพยาบาล ธัญญารักษ์ ขอนแก่น (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

Related Posts