1:23 AM - วันจันทร์ 21 เมษายน 2014

กรมการแพทย์ รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 55 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 55 อัตรา สมัครผ่านระบบอิเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมการแพทย์

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รับสมัคร รวม 34 อัตรา
  - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) จำนวน 1 อัตรา
  - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 14 อัตรา
  - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลสงฆ์) จำนวน 4 อัตรา
  - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) จำนวน 10 อัตรา
  - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) จำนวน 1 อัตรา
  - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 2 อัตรา
  - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี) จำนวน 1 อัตรา
  - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ รับสมัคร รวม 5 อัตรา
  - เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา
  - เภสัชกรปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา
  - เภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ รับสมัคร รวม 5 อัตรา
  - นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 2 อัตรา
  - นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา
  - นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ รับสมัคร รวม 2 อัตรา
  - นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา
  - นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ รับสมัคร รวม 2 อัตรา
  - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) จำนวน 1 อัตรา
  - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ รับสมัคร รวม 1 อัตรา
  - นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ รับสมัคร จำนวน 1 อัตรา
  - นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (สถาบันเสพติดธัญญารักษ์) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รับสมัคร จำนวน 1 อัตรา
  - เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน รับสมัคร จำนวน 1 อัตรา
  - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์-วัดไร่ขิง) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รับสมัคร รวม 4 อัตรา
  - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราชวิถี) จำนวน 1 อัตรา
  - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเลิดสิน) จำนวน 1 อัตรา
  - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร

 • สมัครผ่านระบบอิเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง http://job.dms.moph.go.th
 • กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ: Download

การติดต่อ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5906000 เว็บไซต์: www.dms.moph.go.th

ผลการค้นหา :

ตราโรงพยาบาล (10),สมัครงานโรงพยาบาลเด็ก2014 (2),รับสมัครเภสัชกรโรงพยาบาล (2),สมัครงาน รพ เลิดสิน 2014 (2),สมัครงาน รพ ธรรมศาสตร์ part time 2014 (1),สมัครงานกรมการแพทย์ (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: