กรมการแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 153 อัตรา | BKKPARTTIME.COM เว็บไซต์หางาน สมัครงาน หางาน part time หางานราชการ
6:57 PM - วันเสาร์ 20 กันยายน 2014

กรมการแพทย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 153 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

กรมการแพทย์ เปิดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน รวม 153 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของกรมการแพทย์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2557

กรมการแพทย์

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • เภสัชกรปฏิบัติการ รวม 79 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 14 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 10 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 6 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 6 ตำแหน่ง
  - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 5 ตำแหน่ง
  - สถานบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 11 ตำแหน่ง
  - สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 8 ตำแหน่ง
  - สถาบันโรคผิวหนัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ รวม 33 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จำนวน 15 ตำแหน่ง
  - สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - สถานบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 7 ตำแหน่ง
  - สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ รวม 10 อัตรา
  - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - สถานบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รวม 23 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 15 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จำนวน 3 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญณสังวรเพื่อผู้สู้อายุ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน รวม 8 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 2 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญญาบุรี จำนวน 1 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง
  - โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิปริญญาตรี จะได้รับอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 19,250 บาท
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม จะได้รับอัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
 • วุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จะได้รับอัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 – 11,930 บาท
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะได้รับอัตราเงินเดือนระหว่าง 9,400 – 10,340 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายลเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายลเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร

 • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัครสอบ คลิก

การติดต่อ
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5906000 เว็บไซต์: www.dms.moph.go.th

ผลการค้นหา :

ตราโรงพยาบาล (10),กรมการแพทย์ สมัครงาน (3),โรงพยาบาลธัญญารัตย์ ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ (2),ประกาศผลสอบบรรจุเภสัชกรสถาบันทรวงอก (2),รับสมัครเภสัชกร รพ เลิดสิน กรมการแพทย์ (2),ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุตำแหน่งนักกายภาพ สถาบันประสาท กรมการแพทย์ (2)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: