1:28 PM - วันพฤหัส 27 พฤศจิกายน 2014

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครงานด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 สิงหาคม 2555

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 10,950 บาท
  คุณสมบัติ:
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
  3. มีคุณลักษณะเหมาะสมทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้
  4. ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  5. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยอุทิศเวลาให้ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่
  6. มีประสบการณ์และหลักฐาน/หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือฝึกงานด้านสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. สามารถปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 สิงหาคม 2555
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555

การติดต่อ
กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา: www.pcd.go.th

ผลการค้นหา :

กรมควบคุมมลพิษ (17),สอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปีละ (1),แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับ 3 (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

หางานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ