Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / Agencies / กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัครกำลังพลทดแทน อส.ทพ. จำนวน 100 อัตรา
LINE it!
กรมทหารพรานที่ 44
กรมทหารพรานที่ 44

กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัครกำลังพลทดแทน อส.ทพ. จำนวน 100 อัตรา

กรมทหารพรานที่ 44 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. ทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา จำนวน 100 อัตรา ผู้สนใจสามารถตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ก.ค. 55

กรมทหารพรานที่ 44

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย อายุ 18-30 ปี (เกิดหระหว่า พ.ศ.2525-2507)
 2. ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
 3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
 4. เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 5. ไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี 2556

หลักฐานในการรับสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 3×5 (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประชาชน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา
 5. ใบสำคัญความเห็นแพทย์(โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาล ของรัฐ)
 6. หลักฐานทางทหาร (ทหารกองหนุน ใช้ สด.8 ,ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.43,ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.9

การติดต่อ

สมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานมาได้ ตามที่อยู่ ฉก.ทพ.44 ม.1 วัดควนใน ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94190 ตั้งแต่บัดนี้ครับ – 31 ก.ค.55 ติดต่อสอบถาม 073-485 022, 082 4440853

แหล่งที่มา: army-etc.blogspot.com/2012/10/44-100.html

About Baifern