9:41 PM - วันจันทร์ 21 เมษายน 2014

กรมทางหลวงชนบทที่ 10 รับสมัครพนักงานราชการ รวม 3 ตำแหน่ง

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

กรมทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) เปิดสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นายช่างโยธา รวม 3 ตำแหน่ง สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2555

กรมทางหลวงชนบท

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวนที่เปิดรับ: 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,160 บาท
ลักษณะงาน: - ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้สะดวกรวดเร็ว และมีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้
- รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานหนังสือ ตามระเบียบปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
- ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
- ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์
- ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์
การสมัคร: สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 264 หมู่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลา: วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 3 มกราคม 2556
ประกาศผลสอบ
ไม่ระบุ


ตำแหน่ง: นายช่างโยธา
จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,160 บาท
ลักษณะงาน: ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
การสมัคร: สมัครงานด้วยตนเอง ที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 264 หมู่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลา: วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 3 มกราคม 2556
ประกาศผลสอบ
ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา: กรมทางหลวงชนบทที่ 10
เว็บไซต์ติดต่อ: drr10.drr.go.th

ผลการค้นหา :

สมัครงานกรมทางหลวง (69),สมัครงานกรมทางหลวงเชียงใหม่ (28),mk เชียงใหม่ รับสมัครงาน (26),กรมทางหลวงเชียงใหม่ (25),สอบกรมทางหลวงเชียงใหม่ (17),กรมทางหลวงชนบทที่10 (15)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: