• วันจันทร์ , 30 มีนาคม 2015
HOTNEW

กรมทางหลวงชนบทที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 6 อัตรา

กรมทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องกลขนาดหนัก รวม 6 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557

กรมทางหลวงชนบท

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 5 อัตรา
  • พนักงานขับเครื่องกลขนาดหนัก กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จะได้รับอัตราเงินเดือน 13,800 บาท
    ปฏิบัติงานขั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • พนักงานขับเครื่องกลขนาดหนัก จะได้รับอัตราเงินเดือน 12,410 บาท และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อทุกประสบการณ์ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ช่วง
    ปฏิบัติงานขั้นต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557
  • สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วันที่ 16 มิถุนายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับการรับสมัคร คลิก

การติดต่อ
สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) เลขที่ 99/5 หมู่ 8 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทร.056-267006 เว็บไซต์: www.drr8.drr.go.th

ผลการค้นหา :

สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (55),กรมทางหลวงชนบทที่8 (43),สำนักทางหลวงชนบทที่8 (30),กรมทางหลวงชนบทที่ 8 (28),กรมทางหลวงชนบทนครสวรรค์ (23),กรมทางหลวงนครสวรรค์ (21)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง