9:07 PM - วันพฤหัส 27 พฤศจิกายน 2014

กรมท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดสอบในตำแหน่งต่างๆ รวม 19 อัตรา

กรมท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 หมวดรถหัวลากอเนกประสงค์ จำนวน 12 อัตรา และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 จำนวน 7 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 9 ส.ค.55

ด้วยกรมท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 หมวดรถหัวลากอเนกประสงค์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือน

 • พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 หมวดรถหัวลากอเนกประสงค์ จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 8,060 บาท
  คุณสมบัติ: รับวุฒประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 สำหรับผู้ขับรถยนต์ประเภททำการทั่วราชอาณาจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการขับรถลากพ่วง หรือรถยนต์บรรทุก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 สำหรับผู้ขับรถยนต์ประเภททำการทั่วราชการอาณาจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการขับรถลากพ่วง หรือรถยนต์บรรทุก มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 อัตรา เงินเดือน 9,040 บาท โดยแบ่งเป็น
  – แผนกพัฒนาระบบงานด้านบริหาร จำนวน 2 อัตรา
  – แผนกพัฒนาระบบงานด้านปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  – แผนกระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 อัตรา
  – แผนกระบบเครือข่าย จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ: รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 9 ส.ค.55
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ภายในวันที่ 17 ส.ค.55

การติดต่อ
แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชั้น 11 โทร.02-2695430, 02-2695437

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.port.co.th/port201202

แหล่งที่มา: port.co.th

ผลการค้นหา :

กรมการท่าเรือ (41),กรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย (40),สอบท่าเรือ (31),กรมท่าเรือ (25),การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดสอบ (11),กรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย สมัครงาน (2)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

หางานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ