กรมบังคับคดี รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 48 อัตรา | BKKPARTTIME.COM เว็บหางาน สมัครงาน part time หางานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ
6:12 PM - วันศุกร์ 31 ตุลาคม 2014

กรมบังคับคดี รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 48 อัตรา

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งต่างๆ รวม 48 อัตรา สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมบังคับคดี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
 • นักจัดการงานทัวไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 15 อัตรา
 • เจ้าหน้าการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน 10 อัตรา
 • พนักงานเดินหมาย กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร

 • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรมบังคับคดี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 19 มีนาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัคร : Download

การติดต่อ
กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.02-8814999 เว็บไซต์: http://job.led.go.th

ผลการค้นหา :

กรมบังคับคดี (131),หางาน บางขุนนนท์ (5),สมัครงานกรมบังคับคดี บางขุนนนท์2557 (4),หางานบางขุนนนท์ (4),สมัครงาน กรมบังคับคดี บางขุนนนท์ (3),สมัครงาน กรมบังคับคดี (2)
งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

ค้นหางาน สมัครงาน :