8:03 PM - วันพุธ 16 เมษายน 2014

กรมบังคับคดี รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 48 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งต่างๆ รวม 48 อัตรา สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมบังคับคดี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
 • นักจัดการงานทัวไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 15 อัตรา
 • เจ้าหน้าการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน 10 อัตรา
 • พนักงานเดินหมาย กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร

 • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรมบังคับคดี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 19 มีนาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัคร : Download

การติดต่อ
กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.02-8814999 เว็บไซต์: http://job.led.go.th

ผลการค้นหา :

กรมบังคับคดี (98),สมัครสอบกรมบังคับคดี (6),สมัครงานกรมบังคับคดี บางขุนนนท์ 2557 (6),งานกรมบังคับคดี (3),กรมบังคับคดี thailand (3),หน้าที่ของพนักงาน เดินหมาย (2)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: