กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป รวม 81 อัตรา

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 ตำแหน่ง 81 อัตรา ผู้สนใจสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 • บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • ช่างสำรวจ จำนวน 9 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 9 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเกษตร 9 อัตรา
 • พนักงานพิทักษ์ป่า 6 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 13 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 21 อัตราร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร

 • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรมป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายละเอียดการรับสมัคร คลิก

การติดต่อ
กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.02-5614292-3 เว็บไซต์: www.forest.go.th

Contact

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*