• วันพฤหัส , 2 เมษายน 2015
HOTNEW

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 57 อัตรา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป และกลุ่มงานบริหารทั่วไป รวม 57 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มีนาคม 2557

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

กลุ่มงานบริการ รวม 15 อัตรา

 • ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 15 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป รวม 19 อัตรา

 • ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์) จำนวน 6 อัตรา
 • ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 อัตรา
 • ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างซ่อมรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา
 • ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างไฟฟ้า) จำนวน 5 อัตรา
 • ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 1 อัตรา
 • ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างเชื่อม) จำนวน 1 อัตรา
 • ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ช่างก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา
 • ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ระกอบอาหารไทย) จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป รวม 22 อัตรา

 • นิติกร จำนวน 6 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 • นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 10 อัตรา
 • ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างซ่อมรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
 • ครูฝึกฝีมือแรงงาน (นวดแผนไทย) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครสอบ

 • สมัครด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มีนาคม 2557
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ ในวันที่ 25 เมษายน 2557

รายละเอียดการรับสมัคร : Download

การติดต่อ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เว็บไซต์:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง