กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยฯ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

0
487

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัคร

  • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 พฤษภาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 มิถุนายน 2558

รายละเอียดการรับสมัคร (คลิก)

การติดต่อ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-9510319 เว็บไซต์: www.dtam.moph.go.th