• วันเสาร์ , 28 กุมภาพันธ์ 2015
HOTNEW

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเกษตร) จำนวน 2 อัตรา สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมวิชาการเกษตร

งานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเกษตร) จำนวน 2 อัตรา
    – บรรจุที่ฝ่ายบริการตลาดยางดิบ สำนักงานตลาดกลางยางวพาราสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
    – บรรจุที่ฝ่ายบริการตลาดยางดิบ สำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตราเงินเดือน
จะได้รับอัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รับวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางธุรกิจการเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ทางการจัดการธุรกิจการเกษตร และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ปิดรับสมัคร ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

  • สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กรมวิชาการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 19 กันยายน 2557
  • ประกาศวันสอบ เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 17 กันยายน 2557

รายละเอียดการรับสมัครสอบ คลิก

การติดต่อ
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-5790151-8 เว็บไซต์: www.doa.go.th

ผลการค้นหา :

กรมวิชาการเกษตร (80),สอบนักวิชาการเกษตร (34),กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร (34),กรมวิชาการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ (29),ประกาศผลสอบกรมวิชาการเกษตร (26),ประกาศผลสอบ กรมวิชาการเกษตร (14)

Related Posts