7:50 AM - วันอาทิตย์ 20 เมษายน 2014

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สุรินทร์ รับสมัครนักวิชาการแรงงาน

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กันยายน 2556

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ กพ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กันยายน 2556
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมิน ในวันที่ 20 กันยายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ: คลิก

การติดต่อ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ :273-273/1 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร.044-518890 เว็บไซต์: www.labour.go.th

ผลการค้นหา :

กรมแรงงานสุรินทร์ (15),หางานรับพิมพ์ข้อมูลจ ภูเก็ต (2),แรงงานจ สุรินทร์ (2),สมัครสอบราชการสุรินทร์ (2),สมัครงานนักวิชาการแรงงาน (1),สมัครงาน สุรินทร์ (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: