กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป รวม 10 อัตรา

0
1866

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รวม 10 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ส.ค.55

ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่บรรจุ แต่งตั้งและค่าตอบแทน

 • ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
  – ค่าตอบแทน วุฒิปวช. 9,150 บาท
  – ค่าตอบแทน วุฒิปวส. 11,160 บาท
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
  – ค่าตอบแทน เดือนละ 8,300 บาท

คุณสมัติของผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง

 • คุณสมบัติ: ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
  – รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  – รับวุฒิประกาศนียบัตราวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา หรือประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • คุณสมบัติ: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  – รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่าย และความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี

การสมัครงาน

 • สมัครด้วยตนเองที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ส.ค.55
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันที่ 24 ส.ค.55

การติดต่อสมัครงาน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.0238319888

รายละเอียดเพิ่มเติม www.dsi.go.th

แหล่งที่มา: www.dsi.go.th