2:13 PM - วันพุธ 16 เมษายน 2014

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 110 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รวม 110 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 8 มกราคม 2557

กรมส่งเสริมการเกษตร

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 100 อัตรา
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
 • และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

การสมัครสอบ

 • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 8 มกราคม 2557 http://job.doae.go.th
 • กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 10 มกราคม 2557

เอกสารแนบท้ายประกาศ: Download

การติดต่อ
กรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.02-5790121-27 เว็บไซต์: www.doae.go.th

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: