• วันเสาร์ , 28 มีนาคม 2015
HOTNEW

กรมเจ้าท่า เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลลเข้ารับราชการ รวม 22 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน รวม 22 อัตรา สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมเจ้าท่า

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านควบคุมการจราจร) จำนวน 3 อัตรา
 • นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านพาณิชย์นาวี) จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและวางแผน) จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
 • นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ

 • สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดการรับสมัครสอบ คลิก

การติดต่อ
กรมเจ้าท่า เลขที่ 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทร.02-2331311-8 เว็บไซต์: www.md.go.th

ผลการค้นหา :

สมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 2556 (66),สมัครงานกรมเจ้าท่า 2556 (58),สมัครลูกจ้างชั่วคราว 2556 (22),รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2556 (20),สมัครงานกรมเจ้าท่า2556 (15),รับลูกจ้างชั่วคราว 2556 (13)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง