2:34 AM - วันอาทิตย์ 20 เมษายน 2014

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 8 อัตรา รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 27 มกราคม 2555 ในเวลาราชการ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นผู้ล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะและอัตราเงินเดือน

  • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 10,10 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขารัฐศาสาตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาศิลปศาสตร์

  • พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทน 7,370 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบัญชีพาณิชยการ หรือเขขานุการ

  • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 6,410 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใลอนุญาติขับรถยนต์ตามกฎหมาย

การสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง วันที่ 27 มกราคม 2555 ณ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทะฺเข้ารับการประเมินความรู้ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และทางเว็บไซต์ www.personnel.moi.go.th

แหล่งที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลการค้นหา :

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (29),กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (20),กองการเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (13),กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย (10),กองการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: