กองทัพอากาศ เปิดสอบเพื่อเข้ารับราชการใน ทอ.(คอค.ทอ.) รวม 598 อัตรา

1
1122

กองทัพอากาศ เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (คอค.ทอ.) รวมทั้งสิ้น 598 อัตรา โดยจะรับสมัครเข้าส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) จำนวน 453 อัตรา และกองการบินและโรงเรียนการบิน จำนวน 145 อัตรา เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2557