10:39 PM - วันศุกร์ 18 เมษายน 2014

สมัครสอบคัดเลือกเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 2556 (125 อัตรา)

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

กองบัญชาการกองทัพไทย ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 125 อัตรา ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 เมษายน 2556 หรือ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 เมษายน 2556

กองบัญชาการกองทัพไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 27 อัตรา
 • นายทหารประทวน จำนวน 98 อัตรา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ

 • เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวนทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัครหรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ
 • มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญบัตร
 • มีอายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มงานพลขับรถยนต์ รหัส 3012 จะต้องมีอายุ 22 ปีบริบูณ์ขึ้นไป ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
 • ไม่เป็นผู้ถูกเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2556
 • เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ (อ่านเพิ่มที่เอกสารแนบท้าย)
 • มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร ตามผนวก ค
 • ผู้สมัครสอบต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
 • สำหรับกลุ่มงานพลขับรถ (รหัส 3012) ต้องไม่มีลักษณะตาบอดสี
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
 • ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
 • สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
 • พระภิกษุหรือสามเณร ทางกองบัญชาการกองทัพไทยไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

การสมัครสอบ
เปิดจำหน่ายระเบียบการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 เมษายน 2556 ณ กรมสารบรรณทหาร อาคาร 4 กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และตั้งแต่วันที่ 22 – 28 เมษายน 2556 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วิธีสมัครสอบ และกำหนดการ

 • สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 เมษายน 2556 หรือ
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 เมษายน 2556 เว็บไซต์ www.rtarf.mi.th หรือ http://application.rtarf.mi.th
 • ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบประกาศยืนยัน สถานที่สอบ ห้องสอบ และรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบทาง www.rtarf.mi.th ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 โดยสามารถตรวจเช็คได้ตลอด 24 ชม.

การสอบคัดเลือก

 • สอบรอบแรก (ภาควิชา) วันที่ 12 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ติดต่อสอบถาม
กรมสารบรรณทหาร อาคาร 4 กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.02-5721826 และ 02-5756359

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

แหล่งที่มา: www.rtarf.mi.th

ผลการค้นหา :

รับสมัครพลขับ 2556 (14),ข่าวรับสมัครพลขับปี57 (2),รายชื่อสอบตำแหน่งพลขับกองทัพไทย (2),สมัครพนักงานครับรถให้นายทหาร (1),สมัครทหารพลอาสาปี2014 (1),สมัครทหารพลขับปี57 (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: