• วันศุกร์ , 31 กรกฎาคม 2015
JOB Part Time

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบรับบุคคลทั่วไปเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 9 อัตรา ผู้สนใจสมัครสอบผ่านทางอิเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. – 9 ส.ค.55

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 9 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุ แต่งตั้ง และเงินเดือน

 • บุคลากร 6 สังกัดฝ่ายการเดินรถ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,580 บาท
  คุณสมบัติ: รับวุฒิปริญญาตรีทางการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี (รับอายุไม่เกิน 35 ปี)
 • พนักงานการบัญชี 6 สังกัดฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,580 บาท
  คุณสมบัติ: รับวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี (รับอายุไม่เกิน 35 ปี)
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สังกัดศูนย์ประสานงานและเลขานุการ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,580 บาท
  คุณสมบัติ: รับวุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี (รับอายุไม่เกิน 35 ปี)
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สังกัดฝ่ายระบบข้อมูล จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,580 บาท
  คุณสมบัติ: รับวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ หรือศิลปกรรมศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี (รับอายุไม่เกิน 35 ปี)
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สังกัดฝ่ายการเดินรถ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,580 บาท
  คุณสมบัติ: รับวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี (รับอายุไม่เกิน 35 ปี)
 • พนักงานการเดินรถ 6 สังกัดฝ่ายการเดินรถ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,580 บาท
  คุณสมัติ: รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ กรณีที่จบปริญญาตรีจากต่างประเทศจะต้องเป็นสถาบันที่ ก.พ. รับรอง (รับอายุไม่เกิน 35 ปี)

การรับสมัครสอบ

 • สมัครสอบผ่านทางอิเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. – 9 ส.ค.55
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 17 ส.ค.55

รายละเอียดเพิ่มเติม http://railway.thaijobjob.com/ann_railway200755.pdf

คุณสมบัติเพิ่มเติมแต่ละตำแหน่งงาน http://railway.thaijobjob.com/ann_railway2_160755.pdf

แหล่งที่มา: railway.thaijobjob.com

ผลการค้นหา :

สอบรถไฟ55 (56),การรถไฟเปิดสอบ (56),ประกาศผลสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย (50),สอบรถไฟ (37),ผลสอบการรถไฟ (36),การรถไฟแห่งประเทศไทย (26)

HOTNEW

Comments