การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก รวม 1,263 อัตรา

0
2595

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานสำนักงานใหญ่ และสำนักงานในส่วนภูมิภาค รวม 1,263 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เมษายน 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • วิศวกร (ไฟฟ้า)
 • วิศวกร (โยธา)
 • วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม)
 • วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
 • นักบัญชี
 • นักการเงิน
 • นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Administrator)
 • เศรษฐกร
 • นักตรวจสอบภายใน
 • วิศวกร (เครื่องกล)
 • นักระบบงานคอมพิวเตอร์ (Programmer)
 • นักปฏิบัติงานเทคนิค (ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ)
 • วิศวกร คอมพิวเตอร์ (วิศวกรรม Software)
 • วิศวกร (ไฟฟ้า/ปริญญาโท)
 • วิศวกร (ไฟฟ้า/ปริญญาโท) มีความรู้ อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
 • วิศวกร (พลังงาน/ปริญญาโท)
 • พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
 • พนักงานช่าง (โทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์)
 • พนักงานช่าง (โยธา)
 • พนักงานช่าง (เครื่องกล)
 • พนักงานบัญชี
 • พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
 • พนักงานสถิติ
 • พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)
 • พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา)
 • นักพัสดุ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • บุคลากร
 • วิทยากร
 • พนักงานพัสดุ
 • พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์

การไฟฟ้าสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) จำนวน 143 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (12 เขต) จำนวน 1,120 อัตรา

 • การไฟฟ้าเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1 [ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย]
 • การไฟฟ้าเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 [อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลกพิจิตร]
 • การไฟฟ้าเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 [ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์]
 • การไฟฟ้าเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 [หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ]
 • การไฟฟ้าเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 [ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร]
 • การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 [นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ]
 • การไฟฟ้าเขต1 (อยุธยา) ภาค 3 [ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว]
 • การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 [ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา]
 • การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 [กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี (เฉพาะบ้านโป่ง)]
 • การไฟฟ้าเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 [ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร ราชบุรี (ยกเว้นบ้านโป่ง)]
 • การไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 [นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง]
 • การไฟฟ้าเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 [สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส]

การรับสมัคร

 • สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เมษายน 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559

วันและเวลาการสอบ

 • ตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท สอบวันที่ 14 พฤษภาคม 2559
 • ตำแหน่งคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สอบวันที่ 15 พฤษภาคม 2559

การติดต่อ
สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-5890100-1 เว็บไซต์: http://job.pea.co.th