การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป รวม 579 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อเข้าปฏฺิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 ในตำแหน่งต่างๆ รวม 579 อัตรา สมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 ส.ค. 2557

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดการรับสมัคร

  • สำนักงานใหญ่ PEA กรุงเทพฯ จำนวน 86 อัตรา
  • สำนักงาน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (หน่วยงานฝึกอบรม) จำนวน 1 อัตรา
  • สำนักงานส่วนภูมิภาค (12 พื้นที่) จำนวน 492 อัตรา

การรับสมัครสอบ

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 26 กันยายน 2557
  • เริ่มสอบวันที่ 11 ตุลาคม 2557 (สำหรับวุฒิปริญญาตรี)
  • เริ่มสอบวันที่ 12 ตุลาคม 2557 (สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

การติดต่อ
สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-5890100-1 เว็บไซต์: http://job.pea.co.th

Contact