• วันจันทร์ , 3 สิงหาคม 2015
JOB Part Time

บริษัทขนส่งจำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

บริษัท ขนส่ง จำกัด THE TRANSPORT CO.,LTD. (บขส.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา รับอายุ 20-30ปี และเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สนใจสามารถผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ถึง วันที่ 20 มกราคม 2555 ตลอด 24ชั่วโมง

ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

  • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 8,780 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 1,500 บาทต่อเดือน รวมทั้งสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การจัดการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องโดยเรียนวิชาทางด้านคอมไม่ต่ำกว่า 24 หน่วยกิจ
  2. อายุตั้งแต่ 20-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร (สำหรับบุคคลภายนอก)
  3. พ้นภาระการเณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ถึง วันที่ 20 มกราคม 2555 ตลอด 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุกราชการ โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.transport.co.th ในหัวข้อรับสมัครงาน หรือที่เว็บไซต์ http://job.transport.co.th และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 27 มกราคม 2555 โดยสามารถตรอบสอบชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://job.transport.co.th หัวข้อ “รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน”

*หมายเหตุ: สำหรับพนักงานภายใน หากมีอัตราเงินเดือนไม่ถึง 8,780 บาท เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกและ บริษัทฯเรียกตัวไปปฏิบัติหน้าที่ จะต้องลาออก และบริษัทฯจะบรรจุแต่ตั้งเป็นพนักงาน โดยเริ่มอายุการทำงานใหม่

ติดต่อสอบถาม
บริษัท ขนส่ง จำกัด 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร:0-2936-2852-66, 0-2936-2841-48
FAX: 0-2936-1159, 0-2936-1160
เว็บไซต์: www.transport.co.th

ผลการค้นหา :

สวัสดิการบขส (1)

HOTNEW

Comments