สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา

0
868

สำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รวม 2 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
จะได้รับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ : รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ : รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดจากสภากายภาพบำบัด

การรับสมัคร

  • สมัครงานด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557
  • สำนักงานประกันสังคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ให้ทราบภายในเดือนพฤษภาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัครงาน คลิก

การติดต่อ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เว็บไซต์: www.sso.go.th