• วันเสาร์ , 28 มีนาคม 2015
HOTNEW

มกอช. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 8 อัตรา

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ รวม 8 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

มกอช.

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

  • นิติกรปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มนิติการ จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวน 2 อัตรา
  • นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ สังกัดสำนักกำหนดมาตรฐาน จำนวน 3 อัตรา และสังกัดสำนักรับรองมาตรฐาน จำนวน 2 อัตรา รวม 5 อัตรา

ลักษณะงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

การรับสมัครสอบ

  • สมัครสอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง http://job58.acfs.go.th
  • สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 20 เมษายน 2558

สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (คลิก)

การติดต่อ
สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ชั้น 1 อาคาร 3 เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร02-5612277 ต่อ 1148 – 1155 เว็บไซต์: www.acfs.go.th

ผลการค้นหา :

มกอช สมัครงาน (1),มกอช เปิดสอบราชการ (1),สมัครงานมกอช (1)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง