• วันอังคาร , 27 มกราคม 2015
HOTNEW

มกอช. เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ รวม 20 อัตรา

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จะดำเนินการสอบเพื่อคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการมาตรฐาน และนักวิทยาศาสตร์ รวม 20 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร 3 ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2556

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 10 อัตรา
  • นักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 8 อัตรา
  • นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2556
  • สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

เอกสารแนบท้าย: คลิก

การติดต่อ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชั้น 1 อาคาร 3 เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร02-5612277 ต่อ 1148 – 1155 เว็บไซต์: www.acfs.go.th

ผลการค้นหา :

กอช เปิดรับสมัคร (1),สมัครงานมกอช (1)

Related Posts