9:22 PM - วันศุกร์ 28 พฤศจิกายน 2014

ม.ราชภัฏพระนคร รับสมัครอาจาร์ยสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

มหาลัยราชภัฏพระนคร มีความประสงค์ที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ จำนวน 1 อัตรา รับวุฒิปริญญาตรี – ปริญญาโท ผู้สนใจสามารถสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2555

pnru

ตำแหน่ง: อาจารย์ (วิทยาศาสตร์)
จำนวนที่เปิดรับ: 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: - วุฒิปริญญาตรี 11,910 บาท
– วุฒิปริญญาโท 14,550 บาท
ลักษณะงาน: ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียน การให้บริหารทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะ: - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ.รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 หรือ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาและสาขาที่ ก.พ.รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาขาวิชาฟิสิกส์ ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือประกาสนียบัตรวิชาชีพครู
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่งานบุคคลและพัฒนา กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเบญจมวัฏ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ระยะเวลา: วันที่ 1 – 19 ตุลาคม 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 25 ตุลาคม 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา: มหาลัยราชภัฏพระนคร
เว็บไซต์: www.pnru.ac.th

ผลการค้นหา :

พระนคร (25),สมัครงาน ฟิสิกส์ 2557 (2),สอนฟิสิกส์ part time (2),ค้นหาสมัครเรียนราชภัฏพระนคร (1),รับสมัครสอบราชการ สาขาฟิสิกส์ (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

หางานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ