ศอ.บต. เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป รวม 32 อัตรา | BKKPARTTIME.COM เว็บไซต์หางาน สมัครงาน หางาน part time หางานราชการ
2:11 PM - วันอาทิตย์ 23 กันยายน 5392

ศอ.บต. เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป รวม 32 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล พนักงานคอมพิวเตอร์ พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานช่างเทคนิค รวม 32 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555

sbpac

ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี
จำนวนที่เปิดรับ: 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนที่เปิดรับ: 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สาขาเศษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาอิสลามศึกษา สาขาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
จำนวนที่เปิดรับ: 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สาขาเศษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาอิสลามศึกษา สาขาทางสังคมศาสตร์ สาขาทางวิทยาศาสตร์ สาขาทางวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์
จำนวนที่เปิดรับ: 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 14,020 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
จำนวนที่เปิดรับ: 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,160 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือการจัดการ
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ตำแหน่ง: พนักงานช่างเทคนิค
จำนวนที่เปิดรับ: 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,160 บาท
ลักษณะงาน: โปรดอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติเฉพาะ: รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม
การสมัคร: สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ประกาศผลสอบ: ไม่ระบุ

รายละเอียดเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เว็บไซต์ติดต่อ: www.sbpac.go.th

ผลการค้นหา :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ศอ บต (677),รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ศอ บต (467),ประกาศผลสอบ ศอ บต (255),ประกาศสถานที่สอบ ศอ บต (250),ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบศอ บต (232),ประกาศผลสอบ ศอบต (225)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: