• วันจันทร์ , 30 มีนาคม 2015
HOTNEW

สทส. เปิดสอบคัดเลือกตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รองสารวัตร) 113 อัตรา

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่งระดับรองสารวัตร ในสังกัด สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานต่างๆ รวม 113 อัตรา สมัครผ่านระบบอินเตอร์เท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2555

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร จำนวน 73 อัตรา
 • ตำแหน่งรองสารวัตรหรือเทียบรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบตำแหน่งระดับรองสารวัตร

คุณสมบัติสายประมวลผล :

 1. เพศชายหรือเพศหญิง
  – เพศชาย ต้องสูงอย่างน้อย 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  – เพศหญิง ต้องสูงอย่างน้อย 150 ซม.
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 3. รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม

คุณสมบัติสายไฟฟ้าสื่อสาร :

 1. เพศชายหรือเพศหญิง
  – เพศชาย ต้องสูงอย่างน้อย 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  – เพศหญิง ต้องสูงอย่างน้อย 150 ซม.
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 3. รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมเครื่องกล

การสมัครสอบ

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้นผ่านเว็บไซต์ http://oict.police.go.th หรือ
 • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2555
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วันที่ 10 มกราคม 2556
 • สอบข้อเขียน วันที่ 20 มกราคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง วันที่ 11 เมษายน 2556
แหล่งที่มา: สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เว็บไซต์ติดต่อ: www.communicationspolice.go.th

ผลการค้นหา :

สอบตำรวจ (190),สทส ตํารวจ (190),สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส ) (44),สอบรองสารวัตร (44),สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส ) (43),สทส ตำรวจ (39)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง