9:17 PM - วันอาทิตย์ 23 พฤศจิกายน 2014

สธ.จังหวัดยะลา รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2556

moph

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (12,240 บาท)
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (12,240 บาท)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร

 • สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2556
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ: Download

การติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 93 ถ.เทศบาล 1 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทร.073-212008,073-213727-8 ต่อ 224 เว็บไซต์: www.ylo.moph.go.th

ผลการค้นหา :

งานราชการยะลา57 (22),หางานยะลา 57 (14),หางานยะลา57 (10),สมัครงานยะลา57 (10),งานยะลา57 (2),www ylo moph go th (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

สธ.จังหวัดยะลา

by รอตีก๊ะ ดะแซ

อยากจะทำงานที่นี่มากค่ะ เพราะงานที่นี่มีคุณภาพมากค่ะ และที่นี่เป็นงานที่ดิฉันใฝ่ฝันมากค่ะ


BKKPARTTIME.COM เว็บไซต์หางาน สมัครงาน part time งานราชการ ทุนการศึกษา +66856637838 84/66 M.7 Soi.Changwattana 4 Victory Monument Bangkhen Bangkok TH, 10220 Thailand 3.0 3.0 1 1 อยากจะทำงานที่นี่มากค่ะ เพราะงานที่นี่มีคุณภาพมากค่ะ และที่นี
งาน part time ช่วงปิดเทอม | งานพิมพ์เอกสาร | งานพิเศษ | งานเสริม | งานนอกเวลา | งาน part time ทำที่บ้าน | งานตอนเย็น | งานทำวันหยุด | งานคีย์ข้อมูล | งานพาร์ทไทม์ | งาน part time | งานพิเศษทำเสาร์ อาทิตย์ | คีย์ข้อมูล | หางานทําที่บ้าน | งานไม่จำกัดวุฒิ | งานช่วงปิดเทอม | งานไม่จำกัดอายุ | งานพิเศษทำตอนเย็น | งาน part time กรุงเทพ| งานทำที่บ้าน | งานราชการที่เปิดสอบ | งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน | งาน part time 2557 | งานทำผ่านเน็ต | งานช่วงเย็น | งานทำเสาร์ อาทิตย์| งานพิเศษทำที่บ้าน | งาน part time ทำนอกเวลางาน | งานออนไลน์ | หางานทำช่วงวันหยุด | งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ | งาน part time พิมพ์เอกสาร | งานตอนเย็นหลังเลิกงาน | งานพิเศษทำวันหยุด | งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน | งาน part time เสาร์ อาทิตย์ | งานคีย์เอกสาร | รายได้เสริม

หางานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ