2:21 PM - วันเสาร์ 19 เมษายน 2014

สธ.จังหวัดยะลา รับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ รวม 3 อัตรา

หมวด: งานราชการ | เขียนโดย:

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รวม 3 อัตรา สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2556

moph

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (12,240 บาท)
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (12,240 บาท)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร

 • สมัครงานด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2556
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ: Download

การติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 93 ถ.เทศบาล 1 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทร.073-212008,073-213727-8 ต่อ 224 เว็บไซต์: www.ylo.moph.go.th

ผลการค้นหา :

งานราชการยะลา57 (16),หางานยะลา 57 (11),หางานยะลา57 (8),สมัครงานยะลา57 (6),หางานยะลา2014 (5),งานราชการยะลา 57 (4)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

งาน part time ช่วงปิดเทอม งานพิมพ์เอกสาร ข่าวงานราชการ งานเสริม งานนอกเวลา งาน part time ทำที่บ้าน งานตอนเย็น หางานบริษัท งานทำวันหยุด งานคีย์ข้อมูล งานพาร์ทไทม์ งาน part time คีย์ข้อมูล หางานทําที่บ้าน งานไม่จำกัดวุฒิ งานช่วงปิดเทอม งานไม่จำกัดอายุ งาน part time กรุงเทพ งานทำที่บ้าน งานราชการที่เปิดสอบ งานพิมพ์เอกสารทำที่บ้าน งาน part time 2557 งานทำผ่านเน็ต งานช่วงเย็น งานทำเสาร์ อาทิตย์ งานพิเศษ งาน part time ทำนอกเวลางาน งานออนไลน์ หางานทำช่วงวันหยุด งานไม่จํากัดวุฒิและอายุ งาน part time พิมพ์เอกสาร งานตอนเย็นหลังเลิกงาน งานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน งาน part time เสาร์ อาทิตย์ งานคีย์เอกสาร รายได้เสริม

ค้นหาข่าวที่เกี่ยวข้อง: