ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครเป็นพนักงานบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

0
519

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถติดสมัครงานได้โดยตรงที่ ชั้น 1 หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ – 26 มิถุนายน 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงาน ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาจันทร์ – อาทิตย์ได้ และไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษา

การสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หรือ
 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมสำเนาถูกต้อง

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ

 • บิดา/มารดาสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ มีค่าล่วงเวลา
 • มีที่พักให้ภายในมหาวิทยาลัย

การติดต่อ

 • ติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. เว้นวันนักขัตฤกษ์ หรือ
 • ส่งทางไปรษณีย์ ณ ชั้น 1 หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 107 ถ. รังสิต-นครนายก อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร.สายตรง 0-2649-5421-2, 037-322615 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 21250 – 7
  Email address: oklib@swu.ac.th เว็บไซต์: