• วันศุกร์ , 19 ธันวาคม 2014
HOTNEW

กรมหม่อนไหม นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป รวม 2 อัตรา สมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารทั่วไป อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2556
กรมหม่อนไหม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (12,240 บาท)
 • นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (15,960 บาท)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 • รับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการจัดการ ด้านเลขานุการ ด้านการบัญชี ด้านคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรบทางด้านคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากราชการหรือหน่วยงานรัฐ ที่มีระยะเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี
 • สามารถโต้ตอบหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ได้ดี
 • สามารถร่างหนังสือโต้ตอบทางราชการเบื้องต้นได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 • รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านการจัดการ หรือสายงานบริการ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารทั่วไป อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2556
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 (สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 (สำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  (สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  (สำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  (สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556  (สำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)

เอกสารแนบท้ายประกาศ: Download (สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)

เอกสารแนบท้ายประกาศ: Download (สำหรับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)

การติดต่อ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) เลขที่ 1887 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-214102-3 เว็บไซต์: www.qsds.go.th

ผลการค้นหา :

ศูนย์หม่อนไหม โคราช สมัครงาน (1),สมัครงาน กรมหม่อนไหม นักวิจัย (1)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

Related Posts