• วันเสาร์ , 20 ธันวาคม 2014
HOTNEW

กรมเจ้าท่า สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 2 อัตรา

กรมเจ้าท่า สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ รวม 2 ตำแหน่ง สมัครงานด้วยตนเองที่ กรมเจ้าท่า ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 เมษายน 2556

กรมเจ้าท่า

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่ตั้ง

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน: 13,300 – 14,630 บาท
  คุณวุฒิ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  อัตราเงินเดือน: 14,500 – 20,280 บาท (เงินเดือนจะได้เท่าใดนั้นให้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ตามเอกสารแนบท้าย)
  คุณวุฒิ: รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวิทยาการเดินเรือ และได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึางดังต่อไปนี้
  1.) ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 -3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า
  2.) ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 -3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า
  3.) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า

ลักษณะงานแต่ละตำแหน่ง

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

กำหนดการรับสมัครสอบ

 • สมัครด้วยตนเองที่ กรมเจ้าท่า ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 เมษายน 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 23 เมษายน 2556
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศผลคัดเลือก วันที่ 14 พฤษภาคม 2556
 • รายงานตัวเพื่อบรรจุ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
 • บรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556

การติดต่อ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร 2 ชั้น 5) ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทร.02-2331311-8

เอกสารแนบท้าย : คลิก

แหล่งที่มา: www.md.go.th

ผลการค้นหา :

กรมเจ้าท่า สมัครงาน (16)

คลิกที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น


Submit your review
* จำเป็น

Related Posts