• วันอังคาร , 4 สิงหาคม 2015
JOB Part Time

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ รวม 53 อัตรา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 53 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา

ลักษณะงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ

  • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2557
  • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ วันที่ 22 กันยายน 2557

รายละเอียดการรับสมัครสอบ คลิก

การติดต่อ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เลขที่ 321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-2817399 เว็บไซต์:

ผลการค้นหา :

สมัครสอบสํานักข่าวกรองแห่งชาติ (1)

HOTNEW

Comments