• วันเสาร์ , 29 สิงหาคม 2015
JOB Part Time

HOTNEW

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ.2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ.2557  สายป้องกันปราบปราม (ปป.) สายอำนวยการ และสนับสนุน รวม 5,700 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 – 28 กรกฎาคม 2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

 1. สายป้องกันปราบปราม (ปป.) จำนวน 5000 อัตรา
 2. สายอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 700 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้น
สายป้องกันปราบปราม (ปป.) สอบตํารวจ 2557

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
 • อายุ 18 – 27 ปี บริบูรณ์
 • สูง 160 ซม. ขึ้นไป

คุณสมบัติเบื้องต้น
สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.) สอบตํารวจ 2557

 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
 • อายุ 18 – 35 ปี บริบูรณ์
 • สูง ชาย 160 ซม. หญิงสูง 150 ซม. ขึ้นไป
 • สูง ชาย 160 ซม. หญิงสูง 150 ซม. ขึ้นไป

กำหนดการณ์รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

 • วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ประกาศรับสมัคร
 • วันที่ 4 – 28 กรกฎาคม 2557 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ท
 • วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • วันที่ 10 สิงหาคม 2557 สอบข้อเขียน
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ประกาศผลสอบข้อเขียน
 • วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบสุดท้าย
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ฝึกอบรม สำหรับ นสต., รายงานตัวเข้ารับราชการ สำหรับ อก.

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ 

ผลการค้นหา :

สนง ตํารวจแห่งชาติ (458),กองการสอบ สนง ตํารวจแห่งชาติ (387),กองบัญชาการศึกษา สนง ตํารวจแห่งชาติ (209),กองการสอบ สนง ตํารวจแห่งชาติ 2556 (54),กองการสอบสนง ตํารวจแห่งชาติ (48),สนง ตํารวจแห่งชาติ รับสมัคร (42)
Comments