สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 300 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ ประเภทข้าราชการธุรการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รวม 300 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์ของ สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 ธันวาคม 2556

สำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

  • นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 200 อัตรา (15,000 บาท)
  • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 100 อัตรา (15,000 บาท)

ลักษณะงานที่ฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • นิติกรปฏิบัติการ : รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ : รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การรับสมัครสอบ

  • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์ของ สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 ธันวาคม 2556
  • สำนักงานอัยการสูงสุด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ ให้ทราบในภายหลัง

เอกสารแนบท้ายประกาศ: Download

การติดต่อ
สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-1421444 เว็บไซต์: www.ago.go.th

Contact

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*