สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 100 อัตรา

0
1414

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฝ่ายอัยการ ประเภทข้าราชการธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 100 อัตรา สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 100 อัตรา

อัตราเงินเดือน
จะได้รับอัตราเงินเดือน 10,840 – 11,500 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัคร

  • สมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สำนักงานอัยการสูงสุด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 22 เมษายน 2559

สำนักงานอัยการสูงสุด (คลิก)

การติดต่อ
สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-1421444 เว็บไซต์: www.ago.go.th