HOTNEW
Home » งานราชการ » อบต.ดอนจิก เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา
อบต.ดอนจิก เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา

อบต.ดอนจิก เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งต่างๆ รวม 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคสอบแข่งขัน

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
  – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  – ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
  – เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  – เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
  – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
  – นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
  – นายช่างสารวจ จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานการประปา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
  – นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  – นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

 • คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 8,340 บาท
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,460 บาท
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 6,800 บาท
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 6,050 บาท

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครสอบ
อ่านรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คลิก

การติดต่อ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ โทร.045-850217
เว็บไซต์: www.donjik.go.th

About Baifern

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© 2016 BKKPARTTIME.COM - เว็บสมัครงานพาร์ทไทม์ หางาน part time งานพิเศษ งานเสริม งานทำที่บ้าน พนักงานชั่วคราว BY-NC-SA
CeCe Fiber | งานคีย์ข้อมูล