HOTNEW
Home » งานราชการ » อบต.นาพู่ อุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อบต. รวม 11 อัตรา
อบต.นาพู่ อุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อบต. รวม 11 อัตรา

อบต.นาพู่ อุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน อบต. รวม 11 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งต่างๆ รวม 11 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบด้วย
  – เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าหน้าที่การประปา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ประกอบด้วย
  – เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  – เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
  – นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ประกอบด้วย
  – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  – นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  – นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 1 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะได้รับเงินเดือน 7,640 บาท
 • ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 2 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้
  – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา 2 ปี จะได้รับเงินเดือน 8,800 บาท
  – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะได้รับเงินเดือน 9,330 บาท
 • ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) จะได้รับเงินเดือน 11,860 บาท

การรับสมัคร

 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2557
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557

เอกสารแนบท้ายประกาศ:

การติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เลขที่ 217 หมู่ที่ 1 บ้านนาพู่ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร.0-4291-0005 เว็บไซต์: www.naphu.go.th

About Baifern

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© 2016 BKKPARTTIME.COM - เว็บสมัครงานพาร์ทไทม์ หางาน part time งานพิเศษ งานเสริม งานทำที่บ้าน พนักงานชั่วคราว BY-NC-SA
CeCe Fiber | งานคีย์ข้อมูล